Pliki do pobrania


Formularze do rejestracji podmiotów paszowych
Wniosek o rejestrację
Wniosek o zatwierdzenie
Wniosek o zmianę
Wniosek o wykreślenie
Wniosek o wykreślenie gospodarstwa

Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią

Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią

Zgłoszenie dokonania odstrzału dzika w ramach odstrzału sanitarnego

Podanie o wpisanie pasieki do rejestru

Oświadczenie o przetrzymywaniu upolowanego lisa do chwili otrzymania zawiadomienia o wyniku badań w kierunku wścieklizny

Potwierdzenie dostarczenia lisów wolno żyjących do badania na skuteczność przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie

Wniosek o rozpoczęcie działalności regulowanej

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wniosek o uznanie bydła/stada za wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła

Wniosek o wyrażenie zgody na nieprzeprowadzanie dodatkowego testu tuberkulinowego w posiadanym stadzie

Wniosek o zgłoszenie utrzymywania zwierząt gospodarskich

Podanie o wydanie zaświadczenia do produkcji mleka surowego

Podanie o wydanie licencji dla kierowcy konwojenta na przewóz żywca

Statystyki

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright PIW Przysucha