ASF - Afrykański Pomór Świń

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 16 wrzesnia 2016 roku dotyczace zasad przemieszczania świń oraz mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego, z gospodarstw i zakładów położonych w obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia lub obszarze ochronnym, a także na obszarze zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym, wyznaczonymi w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Mapa Obszarów objętych restrykcjami

Ostrzeżenie przed zakupem słomy w związku z ASF

UWAGA!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze przestrzega rolników przed zakupem słomy (jako materiału podściółkowego jak i żywieniowego) z obszarów objętych restrykcjami nałożonymi w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wprowadzenie do gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną paszy lub podściółki z terenów występowania ASF stanowi wysokie ryzyko dalszego rozprzestrzeniania tej choroby.


Rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego
Pełny tekst rozporządzenia poniżej

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. 

Zgodnie z OIE przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni).

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Zagrożenie dla ludzi

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
Drogi zakażenia

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików. 

Źródło: www.wetgiw.gov.pl

Statystyki

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright PIW Przysucha